Aktuell

Oper Bonn
KISS ME KATE/ Kate
10., 17. November 2018
19., 31. Dezember 2018
05. Januar 2019
theater-bonn.de
Oper Graz
KISS ME KATE/ Bianca
04., 08., 11., 30. November 2018
07., 22., 23. Dezember 2018
11., 23. Januar 2019
15., 17., 28. Februar 2019
02., 08., 09., 16., 22., 30. März 2019
12., 13. April 2019
11. Mai 2019
oper-graz.at
Salzburger Landestheater in der Felsenreitschule
MEINE STILLE NACHT/ Baronin
24., 29. November 2018
01., 04., 06., 08., 09., 12., 13., 15., 16., 18. Dezember 2018
salzburger-landestheater.at
Staatstheater am Gärtnerplatz München
ON THE TOWN/ Claire de Loone
25., 27., 28., 30. April 2019
03., 04., 15., 18., 19., 24., 25. Mai 2019
gaertnerplatztheater.de
Volksoper Wien
AXEL AN DER HIMMELSTÜR/ Gloria Mills
15., 20., 28. März 2019
01. 05., 08. April 2019
volksoper.at